Archív

Archív pro ‘Členské schůze’ Kategorie

Výborová schůze 16. února 2016

Program:

1. Příprava akcí pořádaných na letním parketu

 • termíny diskoték: 25. 6. (SDH, Adam Čáp), 9. 7. (SDH, Adam Čáp), 23. 7. (Myslivci, Mat 4), 6. 8. (SDH, DJ Otto Sabart), 20.8 (SDH  a 27. 8. (SDH DJ Otto Sabart)
 • ligová soutěž v požárním sportu: 2. 7.
 • turnaj v malé kopané: 16. 7.
 • posvícení: oslovit skupinu Povodeň
 • návrh na změnu časového rozvržení diskotéky: hrát od 21:00 do 03:00
 • návrh na rozšíření kulturní nabídky akcí: během léta uspořádat 2x posezení s kytarami, 2x divadelní představení, 1x disko pro děti, 1x odpoledne s harmonikou

2. Brigády

 • 16. 2. proběhla první (oprava bran na fotbal)
 • na 5. 3. je naplánováno kácení proschlých švestek

 

Členská schůze 16. 6. 2015

Program:

 1. Postup na Mistrovství ČR  v požárním sportu žen – družstvo žen obhájilo na krajském kole v Letohradu regionální prvenství, které znamená postup na republikové kolo 25. – 28. června v Trutnově.
 2. 140. výročí založení SDH Skuteč – v sobotu 20. června od 14 hodin
 3. Příprava první zábavy (nová nabídka občerstvení)
 4. Brigády – plot na parketě je hotový, na hřišti se bude dodělávat, dodělaly se lavičky na parketě, ve čtvrtek od 16 hod. bude ještě potřeba poslední úklid a přípravy před zábavou
 5. Horní Štěpánov – informace o výjezdu na oslavy 130 let tamního sboru
 6. Organizace místní ligové soutěže v požárním sportu 4. července – rozhodčí, ceny, uvádění
 7. Organizace fotbalového turnaje 18. července

Výroční valná hromada

17. ledna proběhla VVH hromada s následujícím programem:

1) Zahájení a přivítání hostů
2) Program – schválení, minuta ticha
3) Volba volební a návrhové komise
4) Zpráva o činnosti sboru
5) Zpráva o činnosti soutěžních družstev
6) Zpráva o činnosti mladých hasičů
7) Zpráva o činnosti hokejového mužstva
8) Zpráva pokladní
9) Zpráva revizora účtu
10) Volba výboru
11) Volba delegáta na VVH okrsku
12) Volba na okresní shromáždění SDH
13) Ocenění členů (soutěžní družstvo žen), za reprezentaci sboru A. Hrouzková; za věrnost: za 50 let A. Kunhart
14) Přijetí nových členů: M. Matouš, L. Lněnička
15) Schválení plánu práce
16) Diskuse
17) Schválení usnesení
18) Závěr

Dokumenty:
VVH 2015 – usnesení

Členská schůze 19. srpna 2014

19.08.2014 Comments off

Program:

 1. zajištění zábav 23. a 30. srpna
 2. oprava rybníka – hráz je hotová – cca 50 m3 betonu; zbývá navézt jíl; napuštění při okrskovém cvičení – nejlépe 13. září
 3. dětský hasičský tábor na Blatinách -

 

 

 

 

Členská schůze 15. června 2014

15.06.2014 Comments off

Program:
1. brigádní činnost (nový plot na parketu); zbývá oplotit nově zasazené ovocné stromy, úklid; předběžně v úterý od 18:00
2. soutěžní činnost (začala liga v požárním sportu, účastní se družstvo žen i mužů, ženy zatím dvakrát zvítězily, mužům se zatím nedaří)
3. okrsek 7. června na Zbožnově, muži 3. místo s možností postupu na okres (nevyužito), ženy 1. místo – postup na okres; děti v ukázce druhé
4. okres: ženy zvítězily – s postupem do krajského kola v Jičíně (spolu s HZS)
5. obsazení služby na pořádání diskotéky
6. obdržení dotazce na činnost a práci s mládeží (18.000,- Kč) z Krajského úřadu; dotazce z MÚ Skuteč na činnost sboru 15.000,- Kč.
7. vypuštěn rybník – měly by začít práce na opravě