Archív

Archív pro

Silvestrovká taškařice

Stejně tak, jako k posvícení patří posvícenský fotbal, patří k posvícenskému fotbalu losování posvícenské tomboly. Výhercem letošní hlavní ceny s mnohoslibným názvem: “Za osmým divem světa” se stala Sára Polanská. Svou cenu si přišla vyzvednout poslední den roku na štěpánovskou náves. Zde ovšem pobyla spolu s početným doprovodem jen krátce, vlastně jen co by absolvovala poučnou zastávku u studny – tedy u Egyptských pyramid. Aby snad na dlouhé pouti po ostatních zázracích nikdo nezabloudil, byl najat profesionální průvodce Aleš Vokáč, který prokázal svou kompetentnost už jen pouhým náčiním správného průvodce. A tak jsme po cestě rozetnuli pověstný gordický uzel, naučili se umístit vařené vajíčko do lahve s úzkým hrdlem, vypěstovali jsme poněkud  necudné květiny, nechali se ošálit mrštným kouzelníkem ze Spořilova, naučili jsme se sázet vejce do skla, či levitovat panáky, ale osmý div na nás čekal až na návsi.

Rozsvěcení stromečku, koledy

Nejkrásnější dáreček dal babičce dědeček…. tímto heslem jsme vyzývali všechny  štěpánovské občany k účasti na této akci. Akce to byla nejen pro děti, ale hlavně pro dospělé, kterým právě děti předvedly svá vystoupení. Celkem ve čtyřech pásmech se vystřídala skupina dospělých hráčů a 13ti dětí se svými básničkami, písničkami a hraním na rozličné nástroje. Večer to byl poklidný a  splnil přesně svůj účel. Panu Horákovi děkujeme za zajištění ozvučení, stejně jako těm kteří přispěli k rychlému vyklizení našeho kůlturního stánku.