Archív

Archív pro

Rozsvěcení stromečku, koledy

Nejkrásnější dáreček dal babičce dědeček…. tímto heslem jsme vyzývali všechny  štěpánovské občany k účasti na této akci. Akce to byla nejen pro děti, ale hlavně pro dospělé, kterým právě děti předvedly svá vystoupení. Celkem ve čtyřech pásmech se vystřídala skupina dospělých hráčů a 13ti dětí se svými básničkami, písničkami a hraním na rozličné nástroje. Večer to byl poklidný a  splnil přesně svůj účel. Panu Horákovi děkujeme za zajištění ozvučení, stejně jako těm kteří přispěli k rychlému vyklizení našeho kůlturního stánku.