Domů > Členské schůze > Výroční valná hromada

Výroční valná hromada

18.01.2015

17. ledna proběhla VVH hromada s následujícím programem:

1) Zahájení a přivítání hostů
2) Program – schválení, minuta ticha
3) Volba volební a návrhové komise
4) Zpráva o činnosti sboru
5) Zpráva o činnosti soutěžních družstev
6) Zpráva o činnosti mladých hasičů
7) Zpráva o činnosti hokejového mužstva
8) Zpráva pokladní
9) Zpráva revizora účtu
10) Volba výboru
11) Volba delegáta na VVH okrsku
12) Volba na okresní shromáždění SDH
13) Ocenění členů (soutěžní družstvo žen), za reprezentaci sboru A. Hrouzková; za věrnost: za 50 let A. Kunhart
14) Přijetí nových členů: M. Matouš, L. Lněnička
15) Schválení plánu práce
16) Diskuse
17) Schválení usnesení
18) Závěr

Dokumenty:
VVH 2015 – usnesení

Komentáře jsou uzavřeny.